แผนดำเนินงานและงบประมาณ

  • รายการแผนดำเนินงานและงบประมาณ ประจำปี

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สงป. 301 ปีงบประมาณ 2565 - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
2   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สงป.302 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
3   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สงป.301 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
4  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 1 เมษายน 2565
5  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 31 มีนาคม 2565
6  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 23 กรกฎาคม 2564
7  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 4 กุมภาพันธ์ 2564
8  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 4 กุมภาพันธ์ 2564
9  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สงป.301 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 29 มิถุนายน 2563
10  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 (ไตรมาส 2) - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 24 มิถุนายน 2563
11  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 24 มิถุนายน 2563
12  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 9 สิงหาคม 2562
13  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปี 2562 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 5 สิงหาคม 2562
14  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 5 สิงหาคม 2562
15  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 5 สิงหาคม 2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th