ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2567

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  การอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 เมษายน 2567
2  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สพป.เชียงราย เขต 3 ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 มีนาคม 2567
3  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นจังหวัดเชียงราย ที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 มีนาคม 2567
4  สช.ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล มีรายได้ระหว่างเรียน (Learn to eam) ระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้หรือธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank system) และการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างโรงเรียน นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 มีนาคม 2567
5  "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาถวายภัตตาหารเพลและอุปกรณ์เครื่องเขียน แด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2567 " นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 มีนาคม 2567
6  การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 มีนาคม 2567
7  มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเครือข่ายพันธมิตร เสริมภูมิคุ้มกันชีวิตตั้งแต่ปฐมวัย ผ่านโครงการพัฒนาทักษะสมอง สร้างต้นแบบบูรณาการแห่งแรกที่จังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 มีนาคม 2567
8  ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการมอบแนวทางการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในเขตตรวจราชการที่ 16 นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 กุมภาพันธ์ 2567
9  ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการมอบแนวทางการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในเขตตรวจราชการที่ 16 นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 กุมภาพันธ์ 2567
10  วง FERMATA (เฟอมาต้า) : โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดสตริงคอมโบงานพ่อขุนฯ นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 กุมภาพันธ์ 2567
11  เลขา สช. เปิดงาน“วันการศึกษาเอกชน ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 "ยลยินศาสตร์ศิลป์ ตระการตาชาติพันธุ์" นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 กุมภาพันธ์ 2567
12  "ART NIGHT RUN BIENNALE CHIANGRAI 2023" นางขนิษฐา เครือจักร์ 6 กุมภาพันธ์ 2567
13  อลังการ สวยงาม สมศักดิ์ศรี “วันการศึกษาเอกชน ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 "ยลยินศาสตร์ศิลป์ ตระการตาชาติพันธุ์" นางขนิษฐา เครือจักร์ 6 กุมภาพันธ์ 2567
14  นำเสนอข้อมูลเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 มกราคม 2567
15  ฟ้อนไหว้สาปูจาพญามังราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 มกราคม 2567
16  "C.V.K. OPENING SCHOOL 2023 นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 มกราคม 2567
17  P-SEP OPEN HOUSE นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 มกราคม 2567
18  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 มกราคม 2567
19  สกร.เจียงฮายเกมส์ นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 มกราคม 2567
20  "เชียงแสนอคาเดมี โรงเรียนสีเขียวต้นแบบฯ" นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 มกราคม 2567
21  ประชุมเตรียมงานพ่อขุนฯ นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 มกราคม 2567
22   กิจกรรม "สุขใจไปกันเล้ย" นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 มกราคม 2567
23  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 มกราคม 2567
24  ประชุมเชิงปฏฺบัติการ นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 มกราคม 2567
25  ตรวจเยี่ยมโรงเรียน นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 มกราคม 2567
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th