ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2567

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  การคัดเลือกการนำเสนอผลผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับปฐมวัย นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 มิถุนายน 2567
2  " ประชุมคณะอนุกรรมการ อยุทธศาสตร์ สนง.ศธจ.เชียงราย" นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 มิถุนายน 2567
3  “ศธจ.เชียงราย พบปะผู้บริหารโรงเรียนเอกชน” นางขนิษฐา เครือจักร์ 13 มิถุนายน 2567
4  "พิจารณาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงาน" นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 มิถุนายน 2567
5  ศธจ.เชียงรายประชุมกรมการจังหวัด นางขนิษฐา เครือจักร์ 31 พฤษภาคม 2567
6  ศธจ.เชียงราย คัดเลือกผลการดำเนินงานฯ หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกัยอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา" เป็นตัวแทนเข้าคัดเลือกระดับภาค นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 พฤษภาคม 2567
7  พิธีวางพวงมาลา วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 พฤษภาคม 2567
8  ศธจ.เชียงราย เปิดโครงการ "เปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัยสู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย" นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 พฤษภาคม 2567
9  "ศธภ.16 สร้างการรับรู้ เข้าใจ ตระหนักน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ สถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมศานุวงศ์ ให้เด็กพื้นที่จังหวัดเชียงราย" นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 พฤษภาคม 2567
10  กองทุนจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 พฤษภาคม 2567
11  ร่วมมือขับเคลื่อนบูรณาการทรัพยากรร่วมกัน เพื่อจัดการศึกษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 พฤษภาคม 2567
12  ระดมพลังจัดตั้งกองทุนจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 พฤษภาคม 2567
13  ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3/2567 นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 พฤษภาคม 2567
14  ร่วมกิจกรรมพบปะหารือข้อราชการ “สภากาแฟ” นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 พฤษภาคม 2567
15  "การสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567" นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 พฤษภาคม 2567
16  ศธจ.เชียงราย มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 พฤษภาคม 2567
17  ศธภ.16 นำนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 พฤษภาคม 2567
18  ศธจ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครู นักเรียน รร.เชียงรายวิทยาคม นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 พฤษภาคม 2567
19  ศธจ.เชียงราย เข้าพบ รองผู้ว่าฯ เพื่อรายงานตัวและรับทราบนโยบาย แนวทางการทำงาน นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 พฤษภาคม 2567
20  ศธจ.เชียงราย ฐิติมา เร่งประเสริฐ มอบนโยบายการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ ให้ข้าราชการในสังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 พฤษภาคม 2567
21   Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 พฤษภาคม 2567
22  การจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 เมษายน 2567
23  การนิเทศให้คำปรึกษาการดำเนินการตามกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด สป. ศธ. นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 เมษายน 2567
24  การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 เมษายน 2567
25  ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 เมษายน 2567
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th