ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2567

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  ศธภ.16 นำนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 พฤษภาคม 2567
2  ศธจ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครู นักเรียน รร.เชียงรายวิทยาคม นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 พฤษภาคม 2567
3  ศธจ.เชียงราย เข้าพบ รองผู้ว่าฯ เพื่อรายงานตัวและรับทราบนโยบาย แนวทางการทำงาน นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 พฤษภาคม 2567
4  ศธจ.เชียงราย ฐิติมา เร่งประเสริฐ มอบนโยบายการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ ให้ข้าราชการในสังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 พฤษภาคม 2567
5   Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 พฤษภาคม 2567
6  การจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 เมษายน 2567
7  การนิเทศให้คำปรึกษาการดำเนินการตามกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด สป. ศธ. นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 เมษายน 2567
8  การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 เมษายน 2567
9  ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 เมษายน 2567
10  การอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 เมษายน 2567
11  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สพป.เชียงราย เขต 3 ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 มีนาคม 2567
12  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นจังหวัดเชียงราย ที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 มีนาคม 2567
13  สช.ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล มีรายได้ระหว่างเรียน (Learn to eam) ระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้หรือธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank system) และการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างโรงเรียน นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 มีนาคม 2567
14  "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาถวายภัตตาหารเพลและอุปกรณ์เครื่องเขียน แด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2567 " นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 มีนาคม 2567
15  การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 มีนาคม 2567
16  มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเครือข่ายพันธมิตร เสริมภูมิคุ้มกันชีวิตตั้งแต่ปฐมวัย ผ่านโครงการพัฒนาทักษะสมอง สร้างต้นแบบบูรณาการแห่งแรกที่จังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 มีนาคม 2567
17  ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการมอบแนวทางการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในเขตตรวจราชการที่ 16 นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 กุมภาพันธ์ 2567
18  ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการมอบแนวทางการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในเขตตรวจราชการที่ 16 นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 กุมภาพันธ์ 2567
19  วง FERMATA (เฟอมาต้า) : โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดสตริงคอมโบงานพ่อขุนฯ นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 กุมภาพันธ์ 2567
20  เลขา สช. เปิดงาน“วันการศึกษาเอกชน ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 "ยลยินศาสตร์ศิลป์ ตระการตาชาติพันธุ์" นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 กุมภาพันธ์ 2567
21  "ART NIGHT RUN BIENNALE CHIANGRAI 2023" นางขนิษฐา เครือจักร์ 6 กุมภาพันธ์ 2567
22  อลังการ สวยงาม สมศักดิ์ศรี “วันการศึกษาเอกชน ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 "ยลยินศาสตร์ศิลป์ ตระการตาชาติพันธุ์" นางขนิษฐา เครือจักร์ 6 กุมภาพันธ์ 2567
23  นำเสนอข้อมูลเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 มกราคม 2567
24  ฟ้อนไหว้สาปูจาพญามังราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 มกราคม 2567
25  "C.V.K. OPENING SCHOOL 2023 นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 มกราคม 2567
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ