ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1   ศธจ.เชียงราย นำข้าราชการร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา​ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 กรกฎาคม 2567
2  ศธจ.เชียงราย นำข้าราชการในสังกัด​ ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 กรกฎาคม 2567
3  ศธจ.เชียงราย มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 กรกฎาคม 2567
4  ศธจ.ร่วมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชัน นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 กรกฎาคม 2567
5  วิจัยเพื่อสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 กรกฎาคม 2567
6  โครงการวิจัยเพื่อสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 2 กรกฎาคม 2567
7  ร่วมทำบุญสวดพระอภิธรรม นางขนิษฐา เครือจักร์ 2 กรกฎาคม 2567
8  ศธจ.เชียงราย รับโล่รางวัล ด้านป้องกันยาเสพติด “วันต่อต้านยาเสพติด” ปี 2567 นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 มิถุนายน 2567
9  สภากาแฟ ครั้งที่ 9 ปี2567 จังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 มิถุนายน 2567
10  ศธจ.เชียงราย workshop งาน Pr.เน้นความถูกต้อง รวดเร็ว สู่สาธารณชน" นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 มิถุนายน 2567
11  ศธจ.เชียงราย ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 มิถุนายน 2567
12  ศธจ.เชียงราย คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 มิถุนายน 2567
13  ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2567" นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 มิถุนายน 2567
14  "ศธจ.เชียงราย ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จังหวัดเชียงราย" นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 มิถุนายน 2567
15  พิธีเปิดโครงการพัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน นางขนิษฐา เครือจักร์ 17 มิถุนายน 2567
16  "สู่สรวงสวรรค์ " นางขนิษฐา เครือจักร์ 17 มิถุนายน 2567
17  การคัดเลือกการนำเสนอผลผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับปฐมวัย นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 มิถุนายน 2567
18  " ประชุมคณะอนุกรรมการ อยุทธศาสตร์ สนง.ศธจ.เชียงราย" นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 มิถุนายน 2567
19  “ศธจ.เชียงราย พบปะผู้บริหารโรงเรียนเอกชน” นางขนิษฐา เครือจักร์ 13 มิถุนายน 2567
20  "พิจารณาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงาน" นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 มิถุนายน 2567
21  ศธจ.เชียงรายประชุมกรมการจังหวัด นางขนิษฐา เครือจักร์ 31 พฤษภาคม 2567
22  ศธจ.เชียงราย คัดเลือกผลการดำเนินงานฯ หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกัยอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา" เป็นตัวแทนเข้าคัดเลือกระดับภาค นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 พฤษภาคม 2567
23  พิธีวางพวงมาลา วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 พฤษภาคม 2567
24  ศธจ.เชียงราย เปิดโครงการ "เปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัยสู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย" นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 พฤษภาคม 2567
25  "ศธภ.16 สร้างการรับรู้ เข้าใจ ตระหนักน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ สถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมศานุวงศ์ ให้เด็กพื้นที่จังหวัดเชียงราย" นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 พฤษภาคม 2567
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th