แผนดำเนินงานและงบประมาณ

  • รายการ แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี (แผนปฏิบัติราชการ)

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 17 มิถุนายน 2567
2  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 13 มกราคม 2566
3  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 1 เมษายน 2565
4  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 23 กรกฎาคม 2564
5  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 24 มิถุนายน 2563
6  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 5 สิงหาคม 2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th