" /> [ข่าวศธจ.เชียงราย]ศธจ.เชียงรายคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2564

ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ศธจ.เชียงรายคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2564

นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ณ ห้องประชุมโรงแรมแสนโฮเต็ล ซึ่งการสมัครเข้ารับพระราชทานทุนในปีนี้ มีจำนวน 12 คน โดยจะได้นำรายชื่อนักเรียนที่ผ่านหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ เสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ระดับจังหวัด ในวันที่ 9 เมษายน 2564 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาววนัญศิมา สักลอ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ