ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

จากฟ้า ลาลับ "ยูจวน ทองวัฒนานนท์"

$$$.. นายเรียบ นราดิศร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ นายยูจวน ทองวัฒนานนท์ อายุ 74 ปี อดีต ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยอาการเลือดออกในสมอง ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของคนในครอบครัว อดีตหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อนร่วมงาน และ อดีตผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไปร่วมพิธี ในโอกาสนี้ นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย ณ สุสานเทศบาลตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ