ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ผวจ.เชียงราย ระดมวิสัยทัศน์ผู้บริหารการศึกษาสู่ทิศทางพัฒนาการศึกษาของจ.เชียงราย

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานกศจ.เชียงราย ประธานประชุมพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยศึกษาธิการจังหวัด รองศธจ. ผอ.สพป.เชียงราย เขต1-4 ผอ.สพม.เขต 36 ผอ.กศน. ท้องถิ่นจังหวัด ผอ.สำนักการศึกษา จากอบจ.และเทศบาลนคร ประธานปส.กช. ประธานอกศจ.พัฒนาการศึกษา ประธานอกศจ.บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วยตสน. ศธจ.เชียงราย ประเด็นการประชุมปรึกษาหารือเช่น การพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดเล็ก/ แผนพัฒนาการศึกษา/ การพัฒนา ครู ก. /การรับนักเรียน /การแก้ไขปัญหาอุบัติภัยรถรับส่งนักเรียน ฯลฯ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาววนัญศิมา สักลอ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ