ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ประชุมจัดทำโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย

วันที่ 9 กรกฎาคม เวลา 13.00 น. ประชุมจัดทำโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย และจัดทำโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่ โดย นายสมนึก ดาดี ผอ.กลุ่มนิเทศและประเมินผล ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประธานในการประชุม พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา และกลุ่มนโยบายและแผน

ภาพ/เนื้อหาโดย : นายไกรพงษ์ จินดาคำ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ