ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

การอบรมตามโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมหนังสือทำมือ/หนังสือเล่มเล็ก

การอบรมตามโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมหนังสือทำมือ/หนังสือเล่มเล็ก ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ณ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2561 โดยทีมวิทยากร จากคณะครูโรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน สพป.เชียงราย เขต 4

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางวรุณี แก้วสุข


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ