ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

นายสัมพันธ์ อะทะสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสุพิน เอี้ยวถึ้ง, นางกัลยา กลิ่นสม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ตามนโยบายของ นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ