ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เชียงราย เขต 1 ครั้งที่ 2

นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กรรมการ ในคณะการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประชุมครั้งที่ 2/ 2566 เพื่อรับทราบผลดำเนินการต่างๆ ที่ผ่านมา และพิจารณาให้ความเห็นชอบในการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องกับบริบทของ สพป.เชียงราย เขต 1 โดยมี นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา ประธานคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ทำหน้าที่ประธานการปรุะชุม และ นายจรัล แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เลขานุการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมการประชุม (ปืนทอง ชีพสุกใส ปชส.สพป.ชร.1/ภาพ-ข่าว)

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ