ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาจังหวัดเชียงราย

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ความร่วมมือทางวิชาการสู่การปฏิบัติ "การพัฒนาจังหวัดเชียงรายอย่างยั่งยืน" ในโอกาสนี้นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลความร่วมมือทางวิชาการสู่การปฏิบัติและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาในมิติด้านการศึกษา ณ บ้านสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ