ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

หนูน้อยรักษ์โลก อนุบาลพรรณี

วันที่ 15 มกราคม 2566 นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการแสดงประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนอนุบาลพรรณี สังกัด สช. โดยมี นางสาวพรรณี เวียงโอสถ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพรรณี ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า "ความสำคัญของการพัฒนาเด็กโดยรอบ ด้าน ซึ่งเด็กทุกคนจำเป็นที่จะต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดู อย่างถูกต้องเหมาะสมให้มีศรัทธามั่นคงในคุณความดี มีความประพฤติเรียบร้อยสุจริตและมีปัญญา ฉลาดโดยอนาคตของประเทศชาติ ต้องการต้นกล้าที่สมบูรณ์แข็งแรงใน วันนี้และจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ สมบูรณ์แข็งแรงในวันหน้า" โอกาสนี้ นายทศพร จันทร์เนตร มอบรางวัลให้กับครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานกมากกว่า 15 ปี, มอบรางวัลสุดยอดหนูน้อยรักการอ่าน ณ โซนวีดีโอฮอล์ (ชั้น 2) เซ็นทรัลเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ