ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

มุทิตาจิต ศธจ.เชียงราย ปีงบประมาณ 2564

&&&...นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2564 สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 2 ท่าน คือ นายประดิษฐ์ เตชนันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางสาวจุฑาธิบดิ์ กุลดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ณ ร้านอาหารเที่ยวบ้านยาย ต.นางแลใน จ.เชียงราย บรรยากาศเป็นไปด้วยความรักและความอบอุ่น

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ