ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

28/9/2564 "แสดงความยินดี พ่อเมืองเชียงใหม่"

28/9/2564 "แสดงความยินดี พ่อเมืองเชียงใหม่" &&&...นายประจญ ปรัชญ์สกุล พบปะกับหัวหน้าส่วนราชการ สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ผอ.สพม.เชียงราย , ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1-4 ผอ.กศน.จังหวัดเชียงราย ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม โดยคณะได้ร่วมแสดงความยินดีและอวยพรให้ท่าน ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 30 กันยายน 2564

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ