ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ซักซ้อมความเข้าใจ อบรม ครู ก

นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนโครงการการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยจะจัดการอบรมผ่านการถ่ายทอดสด ในวันที่ 11-12, 18-19 กันยายน 2564 40 จุด (จังหวัดเชียงราย 800 คน จังหวัดพะเยา 100 คน จังหวดแพร่ 100 คน จังหวัดน่าน 100 คน) ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ