ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ช่วยเหลือเยียวยา

11/8/2564 "่ช่วยเหลือ เยียวยา" &&&...นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายกริช มากกุญชร ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมหอศิลป์ครูจูหลิง ปงกันมูล และเยี่ยมพ่อสูน แม่คำมี บิดา-มารดา ครูจูหลิง ปงกันมูล (ขณะนี้พ่อสูน ปงกันมูล เป็นผู้ป่วยติดเตียง) เพื่อนำประกอบข้อมูลในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิตอันเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายวันชัย ปัญญาแก้ว ผอ.โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง ร่วมให้ข้อมูล

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ