ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"ท่านมาเราดีใจ"

9/8/2564 "ท่านมาเราดีใจ" &&&...นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะให้การต้อนรับ นายสมคิด จันทาพูน รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยไคร้, ว่าที่ร้อยตรีรสมสิฎฎ์ ชาญชัย ปลัดเทศบาลตำบลห้วยไคร้, นายฤทธิรงค์ โพธิขัน ผู้อำนวยการกองช่าง, นายดล วงค์สุรินทร์ หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล ในโอกาสเดินทางมาส่ง นางรัตติกาล สุดใจ (น้องหล้า) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ เทศบาลตำบลห้วยไคร้ ในโอกาสได้รับการโอนย้ายให้มาดำรงตำแหน่ง "นักวิเคราะห์นโยบายและแผน" สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ