ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ตรวจราชการ

&&&...ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 โอกาสนี้ นายสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ของโรงเรียน โอกาสนี้ นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายวิเศษ เชยกระรินทร์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 พร้อมคณะ นายศักดิ์ดา ธานินทร์ สาธารณสุขอำเภอแม่จัน ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ