ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

4/01/2564 ...บรรจุข้าราชการ...

&&&...นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ ในโอกาสบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 ตามประกาศ กศจ. เชียงราย ฉบับลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 จำนวน 3 ราย 3 ราย 1. นางสาววันทยา แสงคำ หน่วยงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 3 2. นางสาวเกศณี สมพันธ์ หน่วยงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 3 3. นางสาวเกตุนภา นัยบุตรสกุล หน่วยงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ