ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"ศึกษาสภาพจริง"

02-09-2563 "ศึกษาสภาพจริง" &&&...นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นำคณะประกอบด้วย นายพรศักดิ์ จินา ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นางสาวเต็มจิต จันทคา รองศึกษาธิการจังหวัดตาก นางสาวนงนุช อนันต์วัฒนชัย รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายกริช มากคุณชร ผอ. กลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสาวจันทร์แสง พรมสี ผอ. หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องศึกษาดูงาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และด้านอื่นๆ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) โดยมี นายอนันต์ทานันท์ นายเนติวิทย์ วิชา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับและรายงานผลการ จัดการศึกษา ตลอดจนนำเยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ ในส่วนต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ศึกษาดูงานจะนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ นำเสนอประกอบการศึกษาดูงานในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัดในลำดับต่อไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ