ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ในสถานศึกษา"

24/6/2563 นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย ประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด19 ในสถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สาย โดยเฉพาะข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายต่อกรณีการห้ามสถานศึกษารับเด็กนักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเด็ดขาดจนกว่าข้อกำหนดจาก ศบค.จะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง และการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ พร้อมแจ้งเชิญผู้บริหารโรงเรียนทั้งสังกัด สพฐ. ท้องถิ่น เอกชนจำนวน 750 คน ประชุมรับนโยบายจาก ผวจ.เชียงราย ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS อ.เมือง จ.เชียงราย ต่อจากนั้น คณะของศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้เดินทางไปเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ณ โรงเรียนบ้านเวียงพาน อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยมี นายปุณณวิช เทพสุรินทร์ ผอ.โรงเรียนและคณะครูร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมตามมาตรการของจังหวัดเชียงรายซึ่งดำเนินการได้อย่างดีเยี่ยม เป็นที่พึงพอใจของประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้นำชุมชนทุกระดับ (กริช มากกุญชร/ ภาพ-ข่าว)

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ