ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
37/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

บรรจุครูใหม่

&&&...วันที่ 25 มีนาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี กศจ.เชียงราย วิชาเอกอุตสาหกรรม (ก่อสร้าง) ขอใช้บัญชีจาก กศจ.กรุงเทพมหานคร 1 อัตรา (บรรจุรับราชการ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม.36) มาขึ้นบัญชี กศจ.เชียงราย และรับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่น่าโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง (โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาโต่ วปรอ.344 อุปถัมภ์) จังหวัดเชียงราย ตามประกาศ กศจ.เชียงราย ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2563 จำนวน 2 อัตรา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 37/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ