ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

บรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย

&&&... วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี กศจ.เชียงราย จำนวน 2 ราย คือ 1. นายประวิทย์ ต้ามพรหม วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ขอใช้บัญชี กศจ.แม่ฮ่องสอน) บรรจุรับราชการ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สังกัด สพม.36 (ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียน ตชด.บ้านนาโต่ฯ) 2. นางสาวจีราภรณ์ สัตย์สม วิชาเอกฟิสิกส์ (ขอใช้บัญชีจาก กศจ.ตาก ) บรรจุรับราชการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม.36 โอกาสนี้ นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้พบปะและให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ทั้งสองราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ