ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ประชุมสัมมนา องค์คณะบุคคล

วันที่ 9 มกราคม 2563 <<<...นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย 1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 2. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 3. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศสตร์ 4. คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และที่ปรึกษาผู้ราชการจังหวัดเชียงรายด้านการศึกษาในจังหวัดเชียงราย เพื่อหาข้อสรุปในการดำเนินการแบบบูรณาการและเชื่อมโยงในการพัฒนาเด็กนักเรียนในสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเชียงราย ภายใต้วิสัยทัศน์ ----"เชียงรายเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล"---

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ