ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ยุวกาชาดจิตอาสา

$$$...สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโครงการยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2562 เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม เป็นการประชาสัมพันธ์กิจการยุวกาชาดให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อเฉลิมพระเกรียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกยุวกาชาดได้ประพฤติ ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับคำปฎิญาณตนได้สอดคล้องกับคำปฏิญาณตนยุวกาชาดอย่างแท้จริง ทั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สพป. เชียงราย เขต1-4 และ สพม.36 เป็นคณะกรรมการจัดทำคู่มือ แนวทางเพื่อพัฒนากิจกรรมยุวดาชาเจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2562 เพื่อดำเนินการในวันที่ 28 กรกฏาคม 2562

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
plancr.moe@gmail.com
Create:08-09-2017
จัดการระบบ