ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

“ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคเหนือ)

$$$...เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 นายวัลลภ ไม้จำปา รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสุรินทร์ รุดเครือ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และนางอรพิน หมูจีนะ นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคเหนือ) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุม มีผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และ น่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน รวมเป็นหมู่บ้านในงานชุมนุมฯ ภายใต้ชื่อ “หมู่บ้านริมกก”

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
plancr.moe@gmail.com
Create:08-09-2017
จัดการระบบ