ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

พัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดทำแผนฯ

$$$...นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นำคณะประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2562 ณ รพีพงศ์รีสอร์ทน่านไท อ.ภูเพียง จ.น่าน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ข้าราชการและลูกจ้างสังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จำนวน 58 คน

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
plancr.moe@gmail.com
Create:08-09-2017
จัดการระบบ