ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ตรวจสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2561

&&&...นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายวัลลภ ไม้จำปา รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2561 ของจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 สนามสอบจังหวัดเชียงราย รวม 160 สนาม สนามสอบท้องถิ่น 9 สนาม 1,390 คน สนามสอบเขต 1 จำนวน 70 สนาม นักเรียนเข้าสอบ 5,395 คน สนามสอบเขต 2 จำนวน 14 สนาม นักเรียนเข้าสอบ 3,325 คน สนามสอบ เขต 3 จำนวน 31 สนาม 4,870 คน สนามสอบเขต 4 จำนวน 36 สนาม จำนวน 3640 คน รวมผู้เข้าสอบNT ป.3 ทั้งสิ้น 18620 คน ทั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้สุ่มตรวจสนามสอบที่มี โรงเรียนเอกชน และ โรงเรียน ตชด.เข้าร่วมสอบ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
plancr.moe@gmail.com
Create:08-09-2017
จัดการระบบ