ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ขับเคลื่ือนนโยบาย

$$$...นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมาย ให้นายวัลลภ ไม้จำปา รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาฯ ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
plancr.moe@gmail.com
Create:08-09-2017
จัดการระบบ