บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

นางสุพิน เอี้ยวถึ้ง

นางสุพิน เอี้ยวถึ้ง

Mrs. Supin Laothueng

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Supin@gmail.com


นางสาวปพิชญา นนทมาตย์

นางสาวปพิชญา นนทมาตย์

Ms. Paphitchaya Nontamat

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

Kokoka123@hotmail.com


นางกรรณิกา นันตาลิต

นางกรรณิกา นันตาลิต

Mrs. Kannika Nuntalit

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

kannika_obec4@hotmail.com


น.ส.มนทิรา ฟูธรรม

น.ส.มนทิรา ฟูธรรม

MissMONTHIRA FUTHAM

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

monthira.f@sueksa.go.th


น.ส.พัชนี ทองคำ

น.ส.พัชนี ทองคำ

MissPatchanee Tongkum

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

patchanee.t@sueksa.go.th


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ