ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประกาศผู้ชนะประจำไตรมาสที่ ๓ - นางณิชานันท์ ผิวมณี 8 สิงหาคม 2562
2  รายงานผลการจัดซื้้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 8 สิงหาคม 2562
3  รายงานผลการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 8 สิงหาคม 2562
4  ประกาศผู้ชนะประจำเดือน กรกฎาคม 2562 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 8 สิงหาคม 2562
5  ประกาศผู้ชนะประจำเดือน มิถุนายน 2562 นางณิชานันท์ ผิวมณี 8 สิงหาคม 2562
6  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไตรมาสที่ ๒ - นางณิชานันท์ ผิวมณี 22 กรกฎาคม 2562
7  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เสมารักษ์ - นางณิชานันท์ ผิวมณี 17 มิถุนายน 2562
8  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือน พฤษภาคม 2562 นางณิชานันท์ ผิวมณี 17 มิถุนายน 2562
9  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือน เมษายน 2562 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 17 มิถุนายน 2562
10  ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - นางณิชานันท์ ผิวมณี 16 พฤษภาคม 2562
11  ประกาศผู้ชนะประจำเดือน มีนาคม 2562 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 8 พฤษภาคม 2562
12  -ร่าง-ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ คัน ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - นางณิชานันท์ ผิวมณี 8 พฤษภาคม 2562
13  ประกาศผู้ชนะประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 13 มีนาคม 2562
14  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นางณิชานันท์ ผิวมณี 13 มีนาคม 2562
15  ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นางณิชานันท์ ผิวมณี 13 มีนาคม 2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ