ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2566

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล - นางสาววารินทร์ วิตูล 22 มีนาคม 2566
2  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.ชลบุรี - นางสาววารินทร์ วิตูล 22 มีนาคม 2566
3  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศธจ.สุรินทร์ - นางสาววารินทร์ วิตูล 22 มีนาคม 2566
4  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่ง นิติกร - นางสาววารินทร์ วิตูล 22 มีนาคม 2566
5  "เมื่อเผชิญความเปลี่ยนแปลง จะเข้มแข็งได้อย่างไร" - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 มีนาคม 2566
6  ประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 มีนาคม 2566
7  เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 มีนาคม 2566
8  แบบฟอร์มสมัครส่งผลงานนวัตกรรมไทยเพื่อการศึกษา (Innovation For Thai Education) และเกณฑ์การประเมิน - นางวรุณี แก้วสุข 16 มีนาคม 2566
9  เชิญร่วมเป็นภาคีส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่านในโรงเรียน - นางขนิษฐา เครือจักร์ 13 มีนาคม 2566
10  ประกาศผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย (ทำนองสรภัญญะ) - นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 มีนาคม 2566
11  ประกาศผลการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2566 (ส่วนภูมิภาค - นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 มีนาคม 2566
12  ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 27 กุมภาพันธ์ 2566
13  ประชาสัมพันธ์การแข่งกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 กุมภาพันธ์ 2566
14  ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างภูมิคุ้มกันสังคมในมิติทางวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 กุมภาพันธ์ 2566
15  เชิญชวนประกวดผลงานนักเรียนโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 กุมภาพันธ์ 2566
16  ธนาคารออมสินประชาสัมพันธ์สวัสดิการ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 กุมภาพันธ์ 2566
17  รับสมัครนักเรียนหลักสูตร ระยะสั้น จำนวน ๗๕ ชั่วโมง - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566
18  ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (อกศจ.) นางเกษณี สีไพร 16 กุมภาพันธ์ 2566
19  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 14 กุมภาพันธ์ 2566
20  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ - นางสาววารินทร์ วิตูล 14 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ