ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2565

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  กาชาดจังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นพระราชกุศล - นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 พฤศจิกายน 2565
2  กบข.เชิญสมาชิกตอบแบบสอบถาม - นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 พฤศจิกายน 2565
3  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษา โครงการทุนพระเมตตาสมเด็จย่า นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 พฤศจิกายน 2565
4  ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 16 พฤศจิกายน 2565
5  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา สถาบันการบินพลเรือน นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 พฤศจิกายน 2565
6  ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษในงาน โครงการหลวง 2565 นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 พฤศจิกายน 2565
7  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 14 พฤศจิกายน 2565
8  ปชส.Traffy Fondue - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 11 พฤศจิกายน 2565
9  ปชส.การประกวด Tiktok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 พฤศจิกายน 2565
10  การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ (สควค.) - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 4 พฤศจิกายน 2565
11  ปชส.การรับสมัครนักเรียน รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย - นางขนิษฐา เครือจักร์ 3 พฤศจิกายน 2565
12   ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 ตุลาคม 2565
13  รับสมัครนักศึกษาภาคสมบท - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 ตุลาคม 2565
14  ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2565 นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 27 ตุลาคม 2565
15  เชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 ตุลาคม 2565
16  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมการอบรม - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 ตุลาคม 2565
17  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 25 ตุลาคม 2565
18  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สพม.เชียงราย - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 21 ตุลาคม 2565
19  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สพป.ชร 2 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 21 ตุลาคม 2565
20  การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 12 ตุลาคม 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ