ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2564

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1   ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 25 มกราคม 2564
2  เชิญชวนข้าราชการและผู้สนใจ เข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 25 มกราคม 2564
3  บำนาญต้องรู้ค่ะ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 มกราคม 2564
4  เชิญเข้าอบรมฟรี - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 มกราคม 2564
5  เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2563 - น.ส.วิภาวรี พรมธิ 15 มกราคม 2564
6  เชิญร่วมบูชาวัตถุมลคล พระกริ่ง - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 4 มกราคม 2564
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ