ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา - น.ส.รุจรวี ศิลปรัศมี 4 สิงหาคม 2563
2  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 15 กรกฎาคม 2563
3  รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 - นางสุภาพร สงสำเภา 10 กรกฎาคม 2563
4  ประกาศผลการคัดเลือก "คุรุสดุดี" ปี 2563 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 กรกฎาคม 2563
5  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค ฯ - นายพงศ์พิพัฒ ทันหล้า 8 กรกฎาคม 2563
6  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน ภาค ขฯ (แก้ไขเพิ่มเติม) - นายพงศ์พิพัฒ ทันหล้า 8 กรกฎาคม 2563
7  เชิญร่วมบริจาคโลหิต และอวัยวะถวายเป็นพระราชกุศล - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 กรกฎาคม 2563
8  กฐินพระราชทาน สช. ประจำปี 2563 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 กรกฎาคม 2563
9  ทุนพัชรกิติยาภา - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 กรกฎาคม 2563
10  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 26 มิถุนายน 2563
11  ประกาศ วัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 - นายพงศ์พิพัฒ ทันหล้า 20 มิถุนายน 2563
12  รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 - นางสุภาพร สงสำเภา 12 มิถุนายน 2563
13  ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 11 มิถุนายน 2563
14  รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปี พ.ศ. 2562 - นางสาวทิฆัมพร สุวรรณทา 9 มิถุนายน 2563
15  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 8 มิถุนายน 2563
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ