รายงานการประเมินโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 .

การวิจัย
ด้านการนิเทศการศึกษา

โดย

นางสาวโสภาพร ไสยแพทย์ (Sopaporn Saiyapaet)

0816038531
sopa2514@gmail.com
Chiang Rai District 3
สพป.เชียงราย เขต 3

เผยแพร่เมื่อ 2022-07-24 06:53:41