การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

การวิจัย
ด้านการนิเทศการศึกษา

โดย

นางสาวโสภาพร ไสยแพทย์

0816038531
sopa2514@gmail.com
Chiang Rai District 3
สพป.เชียงราย เขต 3

เผยแพร่เมื่อ 2022-07-24 06:49:23