ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2566

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  พบปะหารือ สภากาแฟ หัวหน้าส่วนราชการ นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 มีนาคม 2566
2  ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัด นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 มีนาคม 2566
3  " KING POWER THAI POWER พลังคนไทย" นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 มีนาคม 2566
4  อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษ นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 มีนาคม 2566
5  การแข่งขันกิจกรรมเมืองกีฬา(Sports City) นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 มีนาคม 2566
6  ปลัด ศธ.ติดตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวง ปีงบประมาณ 2566 และการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ ผ่านกลไก กศจ." นางขนิษฐา เครือจักร์ 3 มีนาคม 2566
7  มอบเกียรติบัตรผ่านหลักสูตรกิจกรรม นางขนิษฐา เครือจักร์ 1 มีนาคม 2566
8  ศธจ.เชียงราย จัดโครงการ สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา "ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์" นางขนิษฐา เครือจักร์ 1 มีนาคม 2566
9  ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการศึกษา ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พ.ศ.2566-2570 และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พ นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 กุมภาพันธ์ 2566
10  ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ สู่การปฏิบัติในภูมิภาค การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 กุมภาพันธ์ 2566
11  "เตรียมพร้อมการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565" นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 กุมภาพันธ์ 2566
12  ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบปริญญาบัตร นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 กุมภาพันธ์ 2566
13  สื่อสารสร้างสรรค์ รัฐ-ประชาชน รายการ NBT North รวมใจ คนไทยไม่ทิ้ง กัน นางขนิษฐา เครือจักร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
14  ตรวจ​สอบ​การดำเนิน​งานโครงการ​สนับสนุน​ค่าใช้จ่าย​การจัด​การศึกษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
15  ตรวจสอบการดำเนินงาน นางขนิษฐา เครือจักร์ 31 มกราคม 2566
16  เชียงรายวิทยาคม ชิวรางวัลชนะเลิศวงสตริงคอมโบ งานพ่อขุนฯ ปี 2566 นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 มกราคม 2566
17  เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาจังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 มกราคม 2566
18  พิธีสวนสนามยุวกาชาด ปี 2566 นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 มกราคม 2566
19  ร่วมต้อนรับ นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 มกราคม 2566
20  ตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 มกราคม 2566
21  ตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กศน.เชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 มกราคม 2566
22   วันครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566 นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 มกราคม 2566
23  หนูน้อยรักษ์โลก อนุบาลพรรณี นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 มกราคม 2566
24  วันของเด็ก...2566.. นางขนิษฐา เครือจักร์ 13 มกราคม 2566
25  สวัสดีปีใหม่....2566... นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 มกราคม 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ