ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2566

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  จังหวัดเชียงราย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดโครงการมหกรรมเยาวชนท้องถิ่น ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ร่วมส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนในทุกมิติ นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 กันยายน 2566
2  พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 กันยายน 2566
3   มฟล.ส่งเสริมและพัฒนาครูมัธยมต้นจังหวัดเชียงราย ให้เป็น Learning Coach ผ่านการสอนแบบ Active Learning ด้วยชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ PLC นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 กันยายน 2566
4  สภาการศึกษา Workshop Policy Lab พัฒนาแผนการศึกษาชาติ สร้างกำลังคนสมรรถนะสูงจังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 กันยายน 2566
5  ศธจ.เชียงราย ส่งเสริมพัฒนาการประกันคุณภาพฯ ภายในสถานศึกษา รร.เอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ปีงบประมาณ 2566 นางขนิษฐา เครือจักร์ 11 กันยายน 2566
6  ศธจ.เชียงราย มอบรางวัลและเกียรติบัตร คลิปสร้างสรรค์ "ความเป็นพลเมืองดี" นางขนิษฐา เครือจักร์ 31 สิงหาคม 2566
7  เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ นางขนิษฐา เครือจักร์ 31 สิงหาคม 2566
8   รอง ศธจ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 31 สิงหาคม 2566
9  ติดตาม ประเมินผล การรายงานและสรุปผลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 31 สิงหาคม 2566
10  "สภากาแฟจังหวัดเชียงราย ” ครั้งที่ 11/2566 นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 สิงหาคม 2566
11  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการ หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นางขนิษฐา เครือจักร์ 25 สิงหาคม 2566
12  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน... นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 สิงหาคม 2566
13  ศธจ.เชียงราย สรุปโครงการ "ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์" นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 สิงหาคม 2566
14  รายชื่อคณาจารย์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 สิงหาคม 2566
15  ศธจ.เชียงราย ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพประสิทธิภาพการศึกษา ผ่านกลไก กศจ.เชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 สิงหาคม 2566
16  จังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนแก้ไขสถานะเด็กหัว G ให้มีเลข 13 หลัก นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 สิงหาคม 2566
17  innovation for Thai Education นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 สิงหาคม 2566
18  บทบาทการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการของสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 สิงหาคม 2566
19  ถวายพระพรชัยมงคล นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 สิงหาคม 2566
20   กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 สิงหาคม 2566
21  ถวายเป็นพระราชกุศล วันแม่แห่งชาติ 2566 นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 สิงหาคม 2566
22  ประชุมผู้บริหารสำนักงาน สป.... นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 สิงหาคม 2566
23  รับการตรวจสอบ "ตสน.สป. นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 สิงหาคม 2566
24  “น้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด พื้นที่เชียงราย” นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 สิงหาคม 2566
25  ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ ระดับจังหวัด ประจำปี 2566???????? นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 สิงหาคม 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ