ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2565

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  6/7/2565 " ขับเคลื่อนงายต้านยาเสพติด" นางขนิษฐา เครือจักร์ 6 กรกฎาคม 2565
2  "ประกันคุณภาพ" นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 มิถุนายน 2565
3  "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 มิถุนายน 2565
4  วันพฤหัสบดี ใส่เสื้อสีม่วง นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 มิถุนายน 2565
5  เตรียมรับเสด็จฯ นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 มิถุนายน 2565
6   "เตรียมนำเสนอ" นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 มิถุนายน 2565
7  "แก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนฯ" นางขนิษฐา เครือจักร์ 1 มิถุนายน 2565
8  "บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู" นางขนิษฐา เครือจักร์ 1 มิถุนายน 2565
9  28/5/2565 "เสริมสร้างพลเมืองดี" นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 พฤษภาคม 2565
10  25/2565 "รมช.ศธ.ตรวจติดตาม" นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 พฤษภาคม 2565
11  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 พฤษภาคม 2565
12   "ประชุมคณะอนุกรรมการ" นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 พฤษภาคม 2565
13   นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 มกราคม 2565
14  รับ-มอบ นโยบาย นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 มกราคม 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ