ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2562

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 ตุลาคม 2562
2  ศธจ.เชียงราย ปิดการฝึกอบรม นางขนิษฐา เครือจักร์ 11 ตุลาคม 2562
3  รมช.กระทรวงศึกษาธิการเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือโรงเรียนเอกชนภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 ตุลาคม 2562
4  คณะทำงานขับเคลื่อนฯ โรงเรียนขนาดเล็ก นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 ตุลาคม 2562
5   จังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ในภาคการศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก นางขนิษฐา เครือจักร์ 2 ตุลาคม 2562
6  รายงานตัว...รอบรรจุแต่งตั้ง นางขนิษฐา เครือจักร์ 1 ตุลาคม 2562
7  ต้อนรับ ดร.ประไพพร อุทธิยา รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 กันยายน 2562
8  น้องอนุบาล ร้องเล่นเต้นโชว์ นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 กันยายน 2562
9  การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 กันยายน 2562
10  ศธจ.เชียงราย น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 กันยายน 2562
11  มุทิตาจิต หัวหน้าส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2562 นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 กันยายน 2562
12  ด้วยรักและผูกพัน... นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 กันยายน 2562
13  ฟังสวดพระอภิธรรม นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 กันยายน 2562
14  ผ่านการฝึกประสบการณ์ นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 กันยายน 2562
15  คัดเลือกผู้ขอรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 นางขนิษฐา เครือจักร์ 17 กันยายน 2562
16  วางแผนการดำเนินงานฯ บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 กันยายน 2562
17  ศธจ.เชียงราย ประชุมมอบนโยบายผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 กันยายน 2562
18  โครงการน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติในหลวงรัชกาลที่ 10 นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 กันยายน 2562
19  .แผนพัฒนาการศึกษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 กันยายน 2562
20  สรุปการดำเนินงาน นางขนิษฐา เครือจักร์ 4 กันยายน 2562
21  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 4 กันยายน 2562
22  แนวปฏิบัติที่ดี Best Practice นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 สิงหาคม 2562
23  บรรจุครูใหม่ นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 สิงหาคม 2562
24  เพิ่มศักยภาพ นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 สิงหาคม 2562
25  Best Practice นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 สิงหาคม 2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ