ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2562

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  ประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ นางขนิษฐา เครือจักร์ 4 พฤศจิกายน 2562
2  Life Skills Education Strengthening นางขนิษฐา เครือจักร์ 25 ตุลาคม 2562
3  กศจ.เชียงราย บรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. 82 อัตรา นางขนิษฐา เครือจักร์ 25 ตุลาคม 2562
4  จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 ตุลาคม 2562
5  เทิดพระเกียรติ สมเด็จย่าฯ นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 ตุลาคม 2562
6  ร่วมพิธีฌาปณกิจศพ คุณแม่ลอย บุญตั้ง นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 ตุลาคม 2562
7  เคารพศพ... นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 ตุลาคม 2562
8  เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 ตุลาคม 2562
9  ศธจ.เชียงราย ปิดการฝึกอบรม นางขนิษฐา เครือจักร์ 11 ตุลาคม 2562
10  รมช.กระทรวงศึกษาธิการเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือโรงเรียนเอกชนภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 ตุลาคม 2562
11  คณะทำงานขับเคลื่อนฯ โรงเรียนขนาดเล็ก นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 ตุลาคม 2562
12   จังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ในภาคการศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก นางขนิษฐา เครือจักร์ 2 ตุลาคม 2562
13  รายงานตัว...รอบรรจุแต่งตั้ง นางขนิษฐา เครือจักร์ 1 ตุลาคม 2562
14  ต้อนรับ ดร.ประไพพร อุทธิยา รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 กันยายน 2562
15  น้องอนุบาล ร้องเล่นเต้นโชว์ นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 กันยายน 2562
16  การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 กันยายน 2562
17  ศธจ.เชียงราย น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 กันยายน 2562
18  มุทิตาจิต หัวหน้าส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2562 นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 กันยายน 2562
19  ด้วยรักและผูกพัน... นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 กันยายน 2562
20  ฟังสวดพระอภิธรรม นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 กันยายน 2562
21  ผ่านการฝึกประสบการณ์ นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 กันยายน 2562
22  คัดเลือกผู้ขอรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 นางขนิษฐา เครือจักร์ 17 กันยายน 2562
23  วางแผนการดำเนินงานฯ บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 กันยายน 2562
24  ศธจ.เชียงราย ประชุมมอบนโยบายผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 กันยายน 2562
25  โครงการน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติในหลวงรัชกาลที่ 10 นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 กันยายน 2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ