ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  6/7/2565 " ขับเคลื่อนงายต้านยาเสพติด" นางขนิษฐา เครือจักร์ 6 กรกฎาคม 2565
2  "ประกันคุณภาพ" นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 มิถุนายน 2565
3  "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 มิถุนายน 2565
4  วันพฤหัสบดี ใส่เสื้อสีม่วง นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 มิถุนายน 2565
5  เตรียมรับเสด็จฯ นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 มิถุนายน 2565
6   "เตรียมนำเสนอ" นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 มิถุนายน 2565
7  "แก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนฯ" นางขนิษฐา เครือจักร์ 1 มิถุนายน 2565
8  "บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู" นางขนิษฐา เครือจักร์ 1 มิถุนายน 2565
9  28/5/2565 "เสริมสร้างพลเมืองดี" นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 พฤษภาคม 2565
10  25/2565 "รมช.ศธ.ตรวจติดตาม" นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 พฤษภาคม 2565
11  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 พฤษภาคม 2565
12   "ประชุมคณะอนุกรรมการ" นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 พฤษภาคม 2565
13   นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 มกราคม 2565
14  รับ-มอบ นโยบาย นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 มกราคม 2565
15   "บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู" นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 ธันวาคม 2564
16  "เตรียมงานวันครู 65" นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 ธันวาคม 2564
17  จิตอาสาพัฒนาวัดฝั่งหมิ่น นางขนิษฐา เครือจักร์ 17 ธันวาคม 2564
18  ศธจ.เชียงราย ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์" นางขนิษฐา เครือจักร์ 17 ธันวาคม 2564
19  "ศธ.ต่อต้านการทุจริต" นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 ธันวาคม 2564
20  ตรวจเยี่ยมโรงเรียน นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 ธันวาคม 2564
21  รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 ธันวาคม 2564
22  จังหวัดเชียงรายจัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ เล่ม 42 นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 ธันวาคม 2564
23  อาชีวะ "เปิดโลกอาชีพ" นางขนิษฐา เครือจักร์ 4 ธันวาคม 2564
24  ประชุมกรมการจังหวัด นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 พฤศจิกายน 2564
25  เข้าสู่ตำแหน่งใหม่ นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 พฤศจิกายน 2564
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ