• [19/4/2561] รายงานตรวจราชการ_ศธจ.เชียงราย งวดที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
 • [17/4/2561] เชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า
 • [11/4/2561] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
 • [10/4/2561] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
 • [10/4/2561] เปิดรับสมัครหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22
 • [2/4/2561] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
 • [29/3/2561] เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561
 • [29/3/2561] ขอความร่วมมือการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไหมไทย ผ้าถิ่นจังหวัดเชียงราย
 • [29/3/2561] ประกาศจังหวัดเชียงราย
 • [27/3/2561] เรียกบรรจุและแต่งตั้ง

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

 • [4/4/2561] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการการคัดเลือกเป็นผู้ปฎิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการทั่วไป)...
 • [17/11/2560] เพิ่มเติมประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับงราชการเป็นข้าราชการครูฯ...
 • [15/11/2560] การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู...
 • [18/9/2560] รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
 • [18/9/2560] มาตรการในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)...
 • [18/9/2560] ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย...
 • [18/9/2560] ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)...
 • [18/9/2560] ประกาศผลการคัดเลือก...

ดูทั้งหมด


รดน้ำขอพร ศธจ.เชียงราย...

รายละเอียด

รดน้ำดำหัว พ่อเมืองเชียงราย...

รายละเอียด

ผู้ตรวจสำนักนายกฯ ติดตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอ...

รายละเอียด

วางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬ...

รายละเอียด

รับฟังนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ...

รายละเอียด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย...

รายละเอียด

ย้ายที่ทำการ สนง.ศธภ.16...

รายละเอียด

จากฟ้า ลาลับ "ยูจวน ทองวัฒนานนท์" ...

รายละเอียด

การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา สนง.ศธจ.เชี...

รายละเอียด

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหารและผู้เกี่ยว...

รายละเอียด

ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนจากสำนักงานศึกษาธิก...

รายละเอียด


หนังสือแจ้งเวียนจาก สป. ศธ.

ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. (26 มี.ค. 2561)
ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. (27 ก.พ. 2561)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพี่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (05 ก.พ. 2561)
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ) รุ่นที่ 8 (01 ก.พ. 2561)
ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. (30 ม.ค. 2561)

ข่าวประชาสัมพันธ์ สป. ศธ.

การประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน และการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ในแอพพลิเคชั่น Line ในหัวข้อ "การต่อต้านค้ามนุษย์" (18 เม.ย. 2561)
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ (09 เม.ย. 2561)
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/5017 ลงวันที่ 5 เมษายน 2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (โอนเปลี่ยนแปลงครังที่ 45 )
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ (09 เม.ย. 2561)
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/4762 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (โอนเปลี่ยนแปลงครงที่ 44)

คำสั่งมอบอำนาจ

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.64/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (31 ม.ค. 2561)
มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ (15 พ.ย. 2560 )
คำสั่ง สป.ที่ 920/2560 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (06 ก.ย. 2560)
การตัดโอนตำแหน่ง อัตราเงินเดือนและเงินอื่นที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1 (06 ก.ย. 2560)
การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 2 (06 ก.ย. 2560)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ