• [17/1/2562] ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
 • [14/1/2562] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561
 • [9/1/2562] รับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน
 • [4/1/2562] โครงการ Smile kid school (โครงการรถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย)
 • [29/12/2561] ประเมินลับ
 • [29/12/2561] ใบสมัคร
 • [27/12/2561] การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2561
 • [21/12/2561] ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม
 • [13/12/2561] ประกาศผลการคัดเลือกฯ
 • [12/12/2561] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

 • [8/1/2562] สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...
 • [27/12/2561] ประกาศ กศจ.เชียงราย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึ...
 • [4/4/2561] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการการคัดเลือกเป็นผู้ปฎิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการทั่วไป)...
 • [17/11/2560] เพิ่มเติมประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับงราชการเป็นข้าราชการครูฯ...
 • [15/11/2560] การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู...
 • [18/9/2560] รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
 • [18/9/2560] มาตรการในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)...
 • [18/9/2560] ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย...
 • [18/9/2560] ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)...
 • [18/9/2560] ประกาศผลการคัดเลือก...

ดูทั้งหมด


กศจ.เชียงราย บรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย...

รายละเอียด

วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 25620 ศธจ.เชียงราย ...

รายละเอียด

หมูป่าพบนายกฯ...

รายละเอียด

สู่สุคติ...

รายละเอียด

ศธจ.เชียงราย เตรียมพร้อมจัดนิทรรศการวันครู ครั้ืงท...

รายละเอียด

.รับรางวัลสร้างเสริมคนดี มีคุณธรรม หม่อมงามจิตต์ บ...

รายละเอียด

การอบรมตามโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่...

รายละเอียด

ย้ายที่ทำการ สนง.ศธภ.16...

รายละเอียด

จากฟ้า ลาลับ "ยูจวน ทองวัฒนานนท์" ...

รายละเอียด

การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา สนง.ศธจ.เชี...

รายละเอียด

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหารและผู้เกี่ยว...

รายละเอียด

ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนจากสำนักงานศึกษาธิก...

รายละเอียด


หนังสือแจ้งเวียนจาก สป. ศธ.

ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. (25 ธ.ค. 2561)
นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (3 ธ.ค. 2561)
ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. (21 พ.ย. 2561)
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ (16 พ.ย. 2561)
ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. (25 ต.ค. 2561)

ข่าวประชาสัมพันธ์ สป. ศธ.

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบจากหน่วยงานราชการภายนอก (18 ม.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบจากหน่วยงานราชการภายนอก (17 ม.ค. 2562)
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนรัฐบาลอินเดีย ประจำปีการศึกษา 2019 - 2020
ขอความร่วมมือในการลงคะแนนเสียงโหวตโครงการเน็ตประชารัฐเพื่อชิงรางวัล WSIS Prizes 2019 (16 ม.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบจากหน่วยงานราชการภายนอก (11 ม.ค. 2562)

คำสั่งมอบอำนาจ

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.๖๐๕/๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (6 ธ.ค. 2561)
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1473/2561 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (22 พ.ย. 2561)
คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer : CCO) (16 พ.ย. 2561)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่2258/2561 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการไว้เป็นการล่วงหน้า (2 พ.ย. 2561)
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป.1437/2561 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชกา (29 ต.ค. 61)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ