• [22/3/2566] การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
 • [22/3/2566] การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.ชลบุรี
 • [22/3/2566] การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศธจ.สุรินทร์
 • [22/3/2566] การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่ง นิติกร
 • [21/3/2566] "เมื่อเผชิญความเปลี่ยนแปลง จะเข้มแข็งได้อย่างไร"
 • [20/3/2566] ประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
 • [20/3/2566] เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 • [16/3/2566] แบบฟอร์มสมัครส่งผลงานนวัตกรรมไทยเพื่อการศึกษา (Innovation For Thai Education) และเกณฑ์การประเมิน
 • [13/3/2566] เชิญร่วมเป็นภาคีส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่านในโรงเรียน
 • [8/3/2566] ประกาศผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย (ทำนองสรภัญญะ)

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด


 • [7/3/2566] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
 • [7/2/2566] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566
 • [17/1/2566] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
 • [22/12/2565] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
 • [6/12/2565] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
 • [10/10/2565] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565
 • [19/9/2565] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565
 • [24/8/2565] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
 • [7/7/2565] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
 • [6/6/2565] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ดูทั้งหมด

 -= ยังไม่มีรายการบันทึก =-

ดูทั้งหมด


ประชุม อ.ก.ค.ศ.เชียงราย เขต 1 ครั้งที่ 2...

รายละเอียด

พบปะหารือ สภากาแฟ หัวหน้าส่วนราชการ...

รายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัด...

รายละเอียด

" KING POWER THAI POWER พลังคนไทย"...

รายละเอียด

อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนแ...

รายละเอียด

การแข่งขันกิจกรรมเมืองกีฬา(Sports City)...

รายละเอียด


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ