• [22/1/2565] สพป.เชียงราย เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564
 • [14/1/2565] รับสมัครเข้าเรียนชั้น ม.1
 • [14/1/2565] ทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร
 • [12/1/2565] ผลการคัดเลือกทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
 • [11/1/2565] ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2
 • [7/1/2565] ขอเชิญส่งผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงาน
 • [7/1/2565]  สานฝัน ปันสุข สร้างรอยยิ้ม
 • [7/1/2565] คุรุสภากำหนดยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2565
 • [30/12/2564] การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
 • [29/12/2564] ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) สังกัด สพป.ชร.4

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

 • [19/10/2563] รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกดป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหว...
 • [22/1/2562] ประกาศ เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน...
 • [22/1/2562] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ...
 • [8/1/2562] สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...
 • [27/12/2561] ประกาศ กศจ.เชียงราย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึ...
 • [4/4/2561] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการการคัดเลือกเป็นผู้ปฎิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการทั่วไป)...
 • [17/11/2560] เพิ่มเติมประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับงราชการเป็นข้าราชการครูฯ...
 • [15/11/2560] การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู...
 • [18/9/2560] รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
 • [18/9/2560] มาตรการในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)...

ดูทั้งหมด


"เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ"...

รายละเอียด

รับ-มอบ นโยบาย...

รายละเอียด

"บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู" ...

รายละเอียด

"บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู" ...

รายละเอียด

"เตรียมงานวันครู 65"...

รายละเอียด

จิตอาสาพัฒนาวัดฝั่งหมิ่น...

รายละเอียด

เชียงรายฉีดไฟเซอร์นักเรียนพร้อมรับเปิดเทอม 2/2564 ...

รายละเอียด

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทีย...

รายละเอียด

ตรวจเยี่ยมการรับฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนระดับมัธยม...

รายละเอียด

ตรวจเยี่ยมการรับฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนระดับมัธยม...

รายละเอียด

วัคซีน Pfizer นักเรียน/นักศึกษาฯ จังหวัดเชียงราย...

รายละเอียด

MOU เครือข่ายสิทธิสถานะบุคคลเชียงราย...

รายละเอียด


หนังสือแจ้งเวียนจาก สป. ศธ.

ประกาศ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (21 ก.ย. 2564)
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (20 ก.ย. 2564)
ประกาศกรรมการ พ.ส.ธ. ประจำงวดที่ 7/2564 (20 ส.ค. 64)
ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (4 ส.ค. 2564)
ประกาศ รายชื่อผลงาน ฯ ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของ ศธจ.สป. (4 ส.ค. 2564)

ข่าวประชาสัมพันธ์ สป. ศธ.

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบปะมาณ 2564
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ .ศ.2564 สป.
การรับฟังความคิดเห็นให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังบ พ.ศ. ...
งานถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจี ๒๕๖๔
ตัวชี้วัดสำคัญ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำสั่งมอบอำนาจ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (24 มี.ค. 2564)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2798/2563 เรื่อง แต่งตั้งรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ (15 ม.ค. 2564)
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 1064/2563 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ (15 ม.ค. 2564)
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 1065/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง (MCIO) ประจำกระทรวงศึกษาธิการ (11 ม.ค. 2564)
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 848/2563 เรื่อง แต่งตั้งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (30 ต.ค. 2563)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ

Daftar Situs Judi Slot Online Terbaik dan Terpercaya No. 1 Live Draw HK Slot Togel Slot Deposit DANA Situs Slot Terpercaya Bandar Togel Terpercaya Situs Togel Slot Togel Bandar Togel Situs Togel Online24Jam Terpercaya Slot Deposit Pulsa Indosat PAGCOR Slot